Gradnja Hiške travniške smreke – 1. del

"Zgodba o tem kako smo postavili skelet Hiške travniške smreke - naše nove vrtne lope."

Kaj je Hiška travniške smreke?

Vsak resen vrt potrebuje lopo za orodje. Tudi naše orodje je tako dobilo svojo lopo. Majhno hiško z veliko zgodbo in veliko vsebine. Skelet vrtne lope je namreč izdelan iz domačih travniških smrek, ki sva jih pred nekaj leti pridobila s čiščenjem našega zaraščenega kmetijskega zemljišča, ob katerem stoji. Dve leti, preden je bila lopa postavljena, sva podrla tudi visoko travniško smreko, ki je stala le nekaj metrov od mesta, kjer je danes lopa. Kljub izjemno slabi kakovosti lesa sva smreko odpeljala na žago, deske sva osušila in jih vgradila v končano lopo.

Les te travniške smreke je zlahka prepoznaven zaradi značilnih trapeznih oblik desk, ki nastanejo z žaganjem koničnih travniških dreves. In ta les daje naši novi lopi vsebino. Zato sva lopo tudi imenovala  Hiška travniške smreke

Travniška smreka, po kateri je nova vrtna hiška dobila ime je rastla le nekaj metrov od mesta kjer smo jo postavili (levo) in pogled na našo Hišo skozi veje travniške smreke (desno).

A zgodba te hiške se ne konča zgolj pri uporabi domačega lesa, izdelavi skeleta in uporabi stare kritine, ki je opisana v tej objavi. V naslednjem delu objave o hiški ti bova razkrila še, kakšno srečo sva imela, da nama je nekdo podaril 10 enakih oken, kako sva vgradila fasado, tla, odkapne police, kako je oblikovan “podstrešni” prostor za shrambo in kako je vgrajen umivalnik za pranje vrtnih pridelkov.

Skelet hiške 

Hiško travniške smreke  prav zares dolgujeva naši skupnosti. To je projekt, preko katerega je skupnost okrog Hiše Mandrova zares zaživela.

Skelet Hiške travniške smreke je nastajal v okviru naših delavnic Gradnja z lesom. Izdelava majhnega učnega skeleta se je pričela jeseni 2022 iz ostankov gradnje naše delavnice, nato pa smo jo nadaljevali z udeleženci čisto vsake enodnevne delavnice. 

Udeleženci osnovnih delavnic Gradnje z lesom pri izdelavi lesnih zvez za lopo. Zgornji sliki prikazujeta izdelavo lastovičjih repov, spodnji pa izdelavo čepov.

Za  učenje zarisa in izdelave lesnih zvez za preproste konstrukcije je bila hiška večkrat razstavljena in sestavljena, pri izdelavi pa je sodelovalo več kot 60 udeležencev. Vsak je povprečno prispeval eno lesno zvezo, hiško pa smo zaključili s skupino otrok na našem prvem Rokodelskem taboru julija 2023, ko smo izdelali še zadnje lesne zveze ostrešja in objekt za demonstracijo sestavili na dvorišču. Od takrat pa do danes je skelet stal na dvorišču in je čakal na pripravo temeljev in ureditev okolice.

Takšna dvokapna hiška se uvršča med enostavne objekte s skeletom, visokim 3,5 m, tlorisnih dimenzij nadstropja 2 x 3 m, tloris končanega ostrešja pa je 4,4 x 2,7 m. Nosilni razpon enostavnih objektov ne sme presegati 4 m, tlorisna velikost pa ne sme biti večja od 40 kvadratnih metrov. Takšen objekt lahko samostojno postavimo na podlagi pridobljene lokacijske informacije v dogovoru z oddelkom za prostor na naši občini. 

Mladi udeleženci poletnega rokodelskega tabora med izdelavo čepne lesne zveze soh, ročic in slemenske lege.

Temelji 

Aljaž je uredil prostor ob našem tržnem vrtu in pripravil temelje. Hiška bo namenjena utrjevanju sadik in shranjevanju vrtnega orodja. Stoji na štirih točkovnih betonskih temeljih, za kar so bile uporabljene betonske cevi premera 30 cm. Temelji segajo vse do nivoja trde skale, katere globina na območju lope variira med 50 in 30 cm. Temelje je v skalo na plitvih delih dodatno sidral z vrtanjem lukenj, v katere je zabil in zabetoniral gradbeno železo premera 10 mm. 

Cevi je zalil z betonom, jih premazal z enokomponentno hidroizolacijsko maso ter med konstrukcijo in temelje položil še kos strešne lepenke, ki preprečuje obrabo hidroizolacije med izdelavo skeleta. Spodnje dele lesene skeletne konstrukcije je obžgal z gorilnikom in jih sidral s sidrnimi vijaki. Obžiganje bo pripomoglo k izboljšani trajnosti lesene konstrukcije, prav spodnji deli konstrukcije so namreč najbolj izpostavljeni nihanju vlage in nastajanju kondenza na konstrukciji, zato jih hitreje napadejo škodljivci (glive, črvi), ožiganje pa bo zagotovo upočasnilo potek razkroja, saj je žgan les za škodljivce manj “užiten”.

Obžiganje lesa spodnjih prečnih poveznikov (levo) in sestavljanje konstrukcije na profilu (desno).

Postavitev in lesne zveze

Na končanih temeljih je Aljaž najprej sestavil spodnji profil, ki je bil povezan s skritimi lastovičjimi repi. Nato je na profilu sestavil prečne stene in jih dvignil kar v celem sestavu, stebri pa so se lepo prilegli v njihove čepe. Stranici je “podpuntal” s pomočjo prečne late in nekaj vijaki, da je lahko nadaljeval sestavljanje po vzdolžni stranici.

Podolžno objekt povezujeta kapni legi, ki sta s prečnim poveznikom povezani z enakim lastovičjim repom kot spodnji profil. Roke za zavetrovanje so zvezane z uporabo lastovičjih repov, ki so v ležišča vstavljeni naknadno. Slemenska lega stoji na sohah in je zavetrovana z rokami, izdelanimi na čep. 

Učenje izbire kosov lesa, natančna uporaba ročnih orodij in znanje zarisa ter izdelave lesnih zvez za skelete objektov so poslanstva dveh mentorjev (Aljaž in Mitja) na našem masterclassu Skeletne gradnje. Letos bo potekal še dvakrat in sicer med 6. oktobrom – 8. oktobrom 2023 in 20. oktobrom – 22. oktobrom 2023.

Dele konstrukcije pri vezavi vedno označujemo z rimskimi številkami, ki so unikatne za vsak vogal konstrukcije. Tako zlahka prepoznamo, kateri kos konstrukcije se prilega na določeno mesto. Čisto vsak kos je namreč unikatno izdelan in prilagojen za svoje ležišče.

Šablone za izrez špirovcev so bile narejene na prečno sestavljeni steni, ta postopek je namreč mnogo enostavnejši od merjenja špirovcev na objektu, ko ta že stoji. V primeru večjih objektov je to celo nemogoče, je pa vsekakor zelo komplicirano.

Čisto na koncu so bile lesne zveze mozničene z mozniki iz črnega gabra, tako da je Aljaž zvrtal primerno veliko lukenj in jih zabil v ležišče. Ko je bil objekt do konca postavljen, je “za srečo” na ostrešje zabil še obvezno smrečico. 

Izdelava šablone za špirovce poteka na profilu, na sestavljeni stranici (levo), nato pa se stranici ločeno postavita in podpreta (desno).

Uporaba šablone za špirovce za zaris “kampov” (levo), ki se krasno prilegajo na ležišče (desno).

Zabijanje lastovičjega repa s pomočjo lesenega bata (levo), nato pa sledi še mozničenje z mozniki iz črnega gabra (desno).

Izdelava ostrešja in pokrivanje s kritino

Ko je bilo ostrešje končano, se je Aljaž lotil še izdelave strešnih letev, vetrnih obrob in prekrivanja s staro opečno kritino. Ta je ostala še od obnove naše Hiše pred petimi leti. 

Strešne letve je pritrdil z žeblji glede na izračunani razmak strešnikov in streho s pomočjo sorodnikov prekril. Porabljenih je bilo 294 kosov opeke, ker pa ni imel polovičnih kosov, ki so običajni za opečne kritine, je streho prekril preprosto, tako kot mu je to omogočala kritina. Na srečo na tako majhnih objektih ne potrebujemo dvigala, dovolj je že nekaj rok pomočnikov, da podajajo strešnike.

Pri merjenju in pritrjevanju letev je nujna natančnost, dobro pa je že tako preveriti svoje izračune, tako da na letve položimo nekaj testnih strešnikov (levo in desno).

Za prekrivanje majhne strehe smo potrebovali 294 opek. Aljaž je prekrival, Luka podajal, Marko pa jih je vozil s samokolico. Pomoč je bila nadvse dobrodošla.

Prekrivanje ni težko delo, je pa potrebno razumeti, kako si sledijo posamezni postopki, ter to, da se ga lotimo od spodaj navzgor in na koncu namestimo še slemenjake. Stara kritina je ekološka izbira za pomožne objekte, vsakemu objektu pa da naraven, rustikalen in topel izgled, točno to, kar takšna lokacija potrebuje.

Na koncu je izdelal še tradicionalne lesene vetrne obrobe, in sicer tako, da je upošteval debelino strešnikov in njihov razmik. Zarisal jih je s pomočjo tesarskega kotnika in jih izrezal z ročnim cirkularjem. 

Tradicionalne lesene zaključne obrobe (levo) poskrbijo, da čela strešnih letev ne vpijajo padavinske vode. Takšne letve dobro zdržijo kar nekaj let, nato pa jih je preprosto zamenjati. Na koncu je Aljaž na stik letev dodal še okrasni emblem naše nove vrtne hiške – smrečico iz smrekovega lesa (desno).

Nekaj sklepnih misli ob postavitvi skeleta

Za izdelavo takšne lope je potrebno osnovno znanje obdelave lesa in nekaj ročnih spretnosti. Dovolj je že osnovnošolski nivo matematike in zelo verjetno je, da mnogi med nami nikoli po zaključenem šolanju ne uporabimo bolj kompleksne matematike, na primer kotne funkcije za izračun naklonov strehe, pa preprosto izračunavanje dolžine in razmika strešnih letev, ki držijo opeko …

Zato se pogosto vprašava, v čem je ovira, da se večkrat ne lotimo takšnih gradbenih projektov. Je pomanjkanje ročnih spretnosti res največji problem? Midva vam iz svojih izkušenj lahko poveva, da ni. Ročnih spretnosti se lahko hitro naučiš. Nekajkrat se udariš po prstih, nekajkrat postrani izdelaš lesno zvezo, a kmalu se popraviš. Če le želiš. 

Rustikalen izgled stare kritine (levo) in še en detajl obžiganja lesa (desno).

Danes je največja ovira pomanjkanje samozavesti in samopotrditve, da smo ljudje sposobni velikih stvari, če vanje verjamemo. Živimo v času, ko je naš vsakdan poenostavljen do te mere, da svoje delo primerjamo z vrednostjo in uporabnostjo industrijskih izdelkov in to je največja krivica, ki jo lahko storimo sami sebi. Če svoje delo zamenjamo z nakupi že izdelanih rešitev, smo prikrajšani ravno za ključno samopotrditev, da smo največ sposobni sami ali skupaj s somišljeniki. In to brez tega, da se izgubljamo v neskončnem iskanju najugodnejših rešitev, najbolj bleščečih produktov, najboljše vrednosti, ki jo lahko kupi denar. Takšni produkti in nakupi nikoli zares ne izpolnijo naših notranjih potreb. Niso pravi odziv na naš notranji klic po stiku z naravnimi materiali, stiku s svojim okoljem, željo po samopotrditvi, željo po sodelovanju v skupnosti somišljenikov. Na drugi strani pa so domači gradbeni projekti iz ekoloških gradbenih materialov prav to: tisto, kar iz ljudi naredi skupnost, in tisto, kar iz nas izvabi najboljše. 

Se želiš naučiti izdelave podobne, še malenkost kompleksnejše konstrukcije od začetka do konca? V jeseni 2023 bova pri Hiši gostila še dve 3-dnevni delavnici Masterclass,  in sicer od petka, 6. 10., do nedelje, 8. 10., in od petka, 20. 10., do nedelje, 22. 10. Na voljo je le še nekaj mest. Delali pa bomo čisto pravi skelet. 

Se vidimo!

Učenje izbire kosov lesa, natančna uporaba ročnih orodij in znanje zarisa ter izdelave lesnih zvez za skelete objektov so poslanstva dveh mentorjev (Aljaž in Mitja) na našem masterclassu Skeletne gradnje. Letos bo potekal še dvakrat in sicer med 6. oktobrom – 8. oktobrom 2023 in 20. oktobrom – 22. oktobrom 2023.

Naroči se na novičnik in bodi obveščen o novih objavah na blogu Hiše Mandrova:

Smo Eva, Varja in Aljaž. Midva sva strastna samograditelja, regenerativna pridelovalca, mentorja in vizualna umetnika, Varja pa zaenkrat le veliki opazovalec.

 

Prestolnice zahodne Evrope sva leta 2019 zamenjala za odmaknjeno kraško planoto, kjer sva povsem sama ekološko obnovila staro leseno hišo in si na regenerativen način pridelujeva svojo hrano.

 

Pri Hiši Mandrova ustvarjava odprto učno okolje z delavnicami:

  • obdelave lesa
  • naravne gradnje
  • regenerativne pridelave
  • tržnim vrtnarjenjem
Spletno mesto hisamandrova.com deluje s pomočjo piškotkov. Več o tem kako obdelujemo piškotke si lahko preberete tukaj. Ali soglašate z namestitvijo piškotkov?

Gradnja z lesom

Na delavnici Hiše Mandrova se nauči osnovnih tehnik obdelave in uporabe lesa